KĀPĒC DIGITĀLĀ EKONOMIKA?

Eiropa par savu lielāku izaicinājumu ir izvirzījusi mērķi ieņemt līderpozīcijas digitālās ekonomikas attīstībā. Daudzi jaunākie atklājumi un sasniegumi mākslīgā intelekta jomā un viedo risinājumu ieviešanā tautsaimniecībā ir radušies tieši Eiropas laboratorijās! Tieši Eiropas uzņēmumi ražo apmēram ceturto daļu no visām rūpniecisko un profesionālo pakalpojumu robotiekārtām.

Mūsdienu digitālās tehnoloģijas sniedz nozīmīgu ieguldījumu cilvēku dzīves uzlabošanā vairākās jomās, piemēram, uzlabojot veselības aprūpi, nodrošinot efektīvāku valsts pārvaldi, ieviešot viedos risinājumus finanšu un globālo biznesa pakalpojumu sektorā, veicinot izglītības un kultūras pieejamību, izgudrojot drošākus un viedākus transportlīdzekļus, vairojot rūpniecības un lauksaimniecības konkurētspēju.

Viedie risinājumi ne tikai atvieglo mūsu dzīvi, bet arī palīdz risināt aktuālas Eiropas un pasaules mēroga problēmas, piemēram, palīdz paredzēt kiberdrošības apdraudējumus, cīnīties pret klimata pārmaiņām, ārstēt hroniskas slimības u.t.t.

2018. gada 25. aprīlī Eiropas Komisijas publicētā paziņojumā “Mākslīgais intelekts Eiropai” (“Artificial Intelligence for Europe”) ir iezīmēti konkrēti pasākumi mākslīgā intelekta izmantošanai Eiropas iedzīvotāju interesēs ar mērķi veicināt Eiropas konkurētspēju šajā jomā.

Sekojot minētā Eiropas Komisijas paziņojuma ierosinājumam, Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts sadarbībā ar Latvijā vadošo viedo tehnoloģiju uzņēmumu “Latvijas Mobilais Telefons” 7. un 8. septembrī rīko Ekonomikas Forumu “INDUSTRIĀLĀ rEVOLŪCIJA 4.0: digitālā ekonomika, datu drošība un atbilstības labā prakse”, kas pulcēs Eiropas un pasaules līmeņa pētniekus, uzņēmējus un publiskā sektora pārstāvjus, sekmējot sadarbību visā ES, paraugprakses apmaiņu un tālāko virzību ES konkurētspējas nodrosināšanai digitālās ekonomikas jomā.

Mākslīgais intelekts ir kļuvis par vienu no svarīgākajām 21. gadsimta tehnoloģijām, savukārt vairāku procesu un tehnoloģiju digitalizācija ir ieguvusi būtisku un stratēģisku nozīmi ekonomikas attīstībā kā Latvijā, tā arī Eiropas Savienībā kopumā.

FORUMA MĒRĶI

 1. pievērst plašāku uzmanību IKT kā visās tautsaimniecības jomās izmantojamai nozarei un Latvijas valsts resursiem digitālās ekonomikas laikmetā, sekmējot Latvijas kā viedās tehnoloģijas valsts līderpozīcijas attīstību;
 2. turpināt I Ekonomikas Forumā sekmīgi iedibināto praksi, ka Forums kalpo par platformu zinātnieku, uzņēmēju un politiķu pieredzes apmaiņai un sadarbībai, stimulē ārvalstu un vietējo investoru ienākšanu un inovatīvu tautsaimniecību ilgtermiņā;
 3. izmantot zinātnisko potenciālu un pētniecības pārnesi uzņēmējdarbībā, lai noteiktu jaunas nišas un avotus uzņēmējdarbības attīstībai saskaņā ar XXI gadsimtam raksturīgiem virzieniem ekonomikā.

MĀKSLĪGAIS INTELEKTS LATVIJĀ

Latvijā jau šobrīd intensīvi izmanto mākslīgā intelekta tehnoloģiju, kā arī tiek veikti vairāki pētījumi un izstrādes vairākos mākslīgā intelekta un mašīnmācīšanās virzienos: dabiskās valodas apstrādē, datorredzē un attēlu analīzē, robotikā un cilvēka-robota saskarsmē, kā arī bioinformātikā, izglītības un sociālo mediju jomā.

Latvijas uzņēmumi ir izstrādājuši ceļu satiksmes uzraudzības risinājumus, kas būtiski uzlabo ceļu satiksmes drošību un glābj cilvēku dzīvības, nodrošina vienotu transporta nozares sensoru un datu pārvaldību un apstrādi, izmantojot dziļo neironu tīklu sniegtās priekšrocības. Latvijas uzņēmumā Lattelecom darbu sācis pirmais uzņēmuma klientu atbalsta robots Anete, kas virtuāli sniedz palīdzību latviešu valodā.

Tāpat Latvijas informāciju tehnoloģiju uzņēmumi izstrādā datorredzes tehnoloģijas, kas pielietojamas dažādās jomās – sākot no mikrobioloģijas un beidzot ar mediju vidi, izmanto jaunākos sasniegumus valodas tehnoloģijās – jaunas mašīntulkošanas sistēmas, terminoloģijas pārvaldības vietni un runas atpazīšanas rīkus, kā arī izstrādā inovatīvus digitālus risinājumus datu aizsardzībā un atbilstības nodrošināšanā.

Latvijas pētnieki veic pētījumus un eksperimentus pašbraucoša transportlīdzekļa izveidē, veido priekšmetu atpazīšanas un savākšanas robotu, kā arī īsteno citus apjomīgus pētniecības projektus mākslīgā intelekta un digitalizācijas jomā.

IEMESLI PIEDALĪTIES

Kas padara Ekonomikas Forumu par unikālo pasākumu? II Ekonomikas Forums nav parastā konference. Tiek rīkoti vairāki pasākumi uzņēmējiem un augstākā līmeņa vadītājiem, lai apspriestu jaunākos biznesa trendus. Notiek zinātniskās konferences, kur tēmas tiek pasniegtas specifiskajā terminoloģijā šaurai auditorijai. Politiķi bieži tiekas aizklātos pasākumos. Taču inovatīvas idejas dzimst no mēģinājumiem apvienot pretrunīgas perspektīvas. Mēs dodam priekšroku atvērtajam dialogam. Tāpēc Foruma fokuss ir likts uz industriju un nozaru sadarbību, kas nozīmē vienot daudzveidīgus uzskatus par aktuālajām tēmām un ņemt vērā visu ieinteresēto pušu vajadzības. Galvenā Foruma unikāla atšķirība ir tas, ka Forums kalpo par platformu zinātnieku, uzņēmēju un politiķu pieredzes apmaiņai un sadarbībai (B2S2P), stimulē ārvalstu un vietējo investoru ienākšanu un inovatīvu tautsaimniecību ilgtermiņā.

Septiņi iemesli piedalīties Forumā:

 1. labāko prātu koncentrācija - eksperti, kas strādā ekonomikas, uzņēmējdarbības un tehnoloģiju attīstības jomā Eiropas un pasaules līmenī, dalīsies ar praktisko pieredzi, zinātniskām iestrādēm, veiksmes un neveiksmju stāstiem, jaunajiem atklājumiem un sasniegumiem;
 2. kā biznesam, tā arī zinātnei un attīstībai aktuālāko inovāciju tēmu apspriešana: mākslīgais internets, lietu internets, blokķēdes tehnoloģijas, online bizness, IKT pakalpojumu eksports, datu aizsardzība, kiberdrošība, viedo risinājumu pielietojums dažādās jomās un vairākas citas;
 3. starpdisciplinārā pieeja digitālās ekonomikas izskatīšanai: inženierdomas, sociālo zinātņu un humānistisko vērtību sinerģija!

kā arī:

 • Jaunie kontakti, jaunie potenciālie partneri un klienti: satiek un sadarbojies ar industrijas vadošajām organizācijām!
 • Uzņēmumu tikšanās ar uzņēmumiem (B2B), biznesa tikšanās ar zinātniekiem (B2S), pētnieki ar pētniekiem (S2S) un politiķiem (B2S2P): atrodi partneru, kas ir gatavs pārvērst Jūsu pētījumu biznesa iespējā!
 • Labākie profesionālie know-how stendi EXPO “Made in Latvia”: vēro un testē rītdienas inovācijas jau šodien!
 • Unikālā kultūras un mūzikas programma!
 • Pārsteigums dalībniekiem!;)

TĒMAS

AUDITORIJA

II Eiropas-Latvijas Ekonomikas Forums ir unikāls sākumpunkts uzņēmēju, pētnieku un lēmumu pieņēmēju sadarbībai – visiem tiem, kam rūp Eiropas un starptautiskās ekonomikas nākotne.

Mūsu galvenie viesi:

 • Uzņēmēji: lielā biznesa pārstāvji un strauji augošo startapu vadītāji
 • Zinātnieki no vadošajiem pētnieciskajiem centriem
 • Politiķi un lēmumu pieņēmēji
 • Publiskās pārvaldes un Eiropas Savienības institūciju darbinieki
 • Vēstniecību pārstāvji un diplomāti
 • Studenti, kam interesē mākslīgais intelekts, digitālās ekonomikas un datu aizsardzības jaunākie sasniegumi
 • Prese un citu mediju pārstāvji

ATRAŠANĀS VIETA


Latvijas Zinātņu Akadēmija
Akadēmijas laukums 1, Rīga
LV-1050

PAR ORGANIZATORU

Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta darbība un aktivitātes ir orientētas uz Latvijai nozīmīgu tautsaimniecisku problēmu izpēti, meklējot un radot inovatīvus un zinātniski pamatotus risinājumus. Šobrīd Institūts ir Latvijā viens no vadošajiem tautsaimniecības pētniecības centriem ar plašām sadarbības saitēm Eiropā un citās pasaules valstīs, kas spēj sniegt uz pētījumiem balstītu kompetentu viedokli par notiekošajiem procesiem Latvijas, Baltijas un Eiropas tautsaimniecībā, kā arī iezīmēt nākotnes virzību.

Institūts ir stabila, neatkarīga zinātniskā organizācija, kas:
 • uzkrāj un analizē informāciju par tautsaimniecībai aktuāliem jautājumiem;
 • veic zinātniskus pētījumus ekonomikā un citās sociālo zinātņu nozarēs, kā arī starpdisciplinārās jomās;
 • sniedz informatīvu, metodisku un zinātnisku atbalstu pētniecībai sociālajās zinātnēs;
 • veic neatkarīgu, kvalificētu analīzi un novērtējumu valsts institūciju sagatavotajiem likumprojektiem ekonomikas jomā;
 • sniedz konsultācijas par sociāli ekonomiskās attīstības procesiem valstī, reģionos, organizācijās;
 • izstrādā rekomendācijas tautsaimniecības politikas veidošanai un īstenošanai;
 • informē valdību un sabiedrību par situāciju tautsaimniecībā un iespējamiem attīstības virzieniem;
 • sekmē izgudrojumu komercializāciju un sadarbību starp zinātniekiem un uzņēmējiem;
 • izstrādā un vada Eiropas Savienības un citus starptautiskus projektus;
 • organizē apaļā galda diskusijas, konferences, ekonomikas forumus un citas zinātniski izglītojošas aktivitātes.

Institūta misija ir veicināt Latvijas tautsaimniecības attīstību reģionos un valstī kopumā, sniedzot uz pētījumiem balstītus, kompetentus vērtējumus un viedokļus par notiekošajiem procesiem Latvijas, Baltijas un Eiropas tautsaimniecībā, kā arī ieteikumus par tautsaimniecības attīstības iespējām.