Biļetes

Bizness Zinātnieki un augstskolu pasniedzēji Studenti
100 EUR

Biļešu cena ir norādīta bez 21%
PVN

70 EUR

Biļešu cena ir norādīta bez 21%
PVN

30 EUR

Biļešu cena ir norādīta bez 21%
PVN

Reģistrācija