Sekciju ziņotājiem

Darba sekciju zinātniski-praktiskās programmas mērķis ir vispusīga un starpdisciplināra izskatīšana konkrētu sekciju tematu un digitālās ekonomikas nozīmes uzņēmējdarbībā, zinātnē un attīstībā mūsdienu sabiedrībā kopumā.

Piedalīšanās darba grupās dos iespēju dažādu nozaru pārstāvjiem un dažādiem zinātniskiem virzieniem salīdzināt savus uzskatus, apmainīties ar pieredzi, atrast līdzīgi domājošos speciālistus un partnerus, lai realizētu zinātnisko izstrādi vai uzņēmējdarbības iniciatīvu.

Darba sekcija ir tematiska diskusija, kurā piedalās 8 - 9 referenti. Prezentācijas tiek organizētas ar intervālu, dodot vārdu pēc kārtas zinātniekam, uzņēmējam un politiķim, kas veicina apmaiņu ar idejām un iestrādēm dažādu profesiju ietvaros, bet vienā tematikā (Science2Business2Politics). Vienas uzstāšanās ilgums ir 15 minūtes un vēl 15 minūtes tiek novirzītas jautājumiem un diskusijai pēc katrām 3 prezentācijām.

Ja jūs vēlaties pieteikt aktīvo līdzdalību sekciju darbā kā ziņotājs, un ja jums ir zinātniskas, praktiskas vai politiskas sociāli nozīmīgas izstrādes par Ekonomikas foruma tēmu, mēs aicinām Jūs pieteikties Ekonomikas foruma Zinātniskajā komitejā, norādot galvenās tēmas nosaukumu, savu īsu CV (100 vārdi) un īsu pārskatu par savu potenciālo ziņojumu (200 vārdi), kas ietilpst vienā no piedāvātajiem darba sektoriem, kas notiks 8. septembrī 2018. Tēmas izklāstu ir nepieciešams sagatavot angļu vai latviešu valodā.

Ekonomikas foruma Zinātniskā komiteja, kuras sastāvā ietilpst darba sekciju vadītāji, novērtē saņemtos pieteikumus un sniedz atbildi par iespēju uzstāties tajā pašā nedēļā pēc Jūsu pieteikuma saņemšanas. Zinātniskā komiteja novērtē zinātniski-lietderīgu vērtību kopsavilkuma ziņojumu, svarīgumu un aktuālo izvēlēto tematu un nepieciešamo laiku darba ietvaros.

Pēc apstiprināšanas un ziņojuma iekļaušanas programmā, referents saņem oficiālu apstiprinājumu un ielūgumu dalībai Forumā. Arī apstiprināti referāta pieteikumi tiks publicēti speciālajā izdevumā par Ekonomikas foruma rezultātiem.

Reģistrācija