ZIŅOTĀJI & MODERATORI

Māris Kučinskis prof., Dr.oec. Inese Vaidere Giovanni Buttarelli Dana Reizniece-Ozola
Latvijas Republikas Ministru prezidents Eiropas Parlamenta deputāte
Vairāk...
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
Vairāk...
Latvijas Republikas finanšu ministre
Latvija Latvija Itālija Latvija
Jānis Dūklavs prof., Dr.art. Ojārs Spārītis asoc.prof., Dr. Ņina Linde prof., Dr. sc. ing. Tālis Juhna
Latvijas Republikas zemkopības ministrs Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta direktore
Vairāk...
RTU zinātņu prorektors
Vairāk...
Latvija Latvija Latvija Krievija
Pamela Bernabei prof., Dr.oec. Juris Binde Martin Otten prof., Dr. Guntis Bārzdiņš
Zinātnisko un humānistisko pētījumu fonda prezidente
Vairāk...
SIA “Latvijas Mobilais Telefons” prezidents, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) viceprezidents, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) viceprezidents
Vairāk...
Nodokļu audita kompānijas “WPNO” īpašnieks un vadītājs Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorijas vadošais pētnieks, ziņu aģentūras LETA Inovāciju laboratorijas vadītājs
Vairāk...
Itālija / Šveice Latvija Vācija Latvija
Mr. Filip Lunden Andris Soroka Aigars Rostovskis prof., Dr. Baiba Rivža
Consultant at “Macklean” and expert in digitalization & business growth programmes
Vairāk...
Kiberdrošības eksperts
Vairāk...
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents un padomes priekšsēdētājs LZA akadēmiķe, Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV vadītāja
Zviedrija Latvija Latvija Latvija
asoc. prof., Dr.sc.admin. Gundars Bērziņš Kristaps Banga Aivars Borovkovs
LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns Accenture Innovation Lead in Latvia. New business developer. Emerging tech evangelist. Startup commercialization and open innovation mentor. Open minded creative personality with very strong business thinking. Latvijas Juristu biedrības presidents, starptautiskās enciklopēdijas “Timenote.info” veidotājs
Latvija Latvija Latvija