SPONSORIEM

Ja sociāli atbildīgu darbību un atbalstu zinātnei, inovācijai un ekonomikas veicināšanai Latvijā un Eiropā Jūs / Jūsu uzņēmums uzskata par daļu no savas uzņēmējdarbības filosofijas, piedāvājam Jūsu uzņēmumam kļūt par Foruma sadarbības partneri un sponsoru, atbalstot II Eiropas - Latvijas Ekonomikas Foruma norisi un tā mērķa sasniegšanu.

Foruma mērķis ir pievērst uzmanību lielajiem resursiem Latvijā un Eiropā mākslīgā intelekta, digitalizācijas un viedo risinājumu praktiskās ieviešanas jomā; izmantot zinātnisko potenciālu, lai noteiktu jaunas nišas un avotus inovatīvās uzņēmējdarbības attīstībai ilgtermiņā; radīt platformu zinātnieku, uzņēmēju un politiķu sadarbībai, kas kalpotu par mehānismu sociālekonomisko problēmu risināšanai ar zinātniski pamatotu un uzņēmējdarbībā ieviestu instrumentu palīdzību saskaņā ar 21. gadsimta tendencēm.

Forums tiek organizēts kā augsta līmeņa pasākums, kas tiks plaši atspoguļots medijos nacionālajā un starptautiskajā līmenī.

Sponsorship Benefits (Sponsora ieguvumi):

 • Sponsora zīmola un korporatīvā tēla atpazīstamības veicināšanai informācijas norādīšana par Sponsora atbalstu (logo) uz visiem izdales un mārketinga materiāliem (ieejas kartēm un ielūgumiem, Foruma programmā, Foruma plakātiem, posteriem, skrējlapām, mājas lapā u.c.);
 • Sponsora banera izvietošana Foruma norises vietā;
 • Sponsora logo atspoguļošana uz Foruma galvenā prezentācijas slaida;
 • Sponsora stenda ar informācijas materiāliem izvietošana reģistrācijas un kafijas paužu zālē;
 • Sponsora atbalsta un logo apspoguļošana Latvijas Zinātņu akadēmijas publikācijās;
 • Sponsora atbalsta un logo apspoguļošana informatīvo partneru mājas lapās;
 • Sponsora iespēja uzrunāt plašu un pirktspējīgu auditoriju Foruma laikā un VIP vakara pieņemšanā;
 • Sponsora vārda un logo atspoguļošana Foruma rezolūcijā, kas tiks iesniegta valdībai;
 • Sponsora līdzdalība Foruma programmas izveidē;
 • Sponsora video materiāla (reklāmas) atspoguļošana Foruma laikā;
 • ilgtermiņa sadarbības veidošana ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu.

Plašākai informācijai un turpmākai sadarbībai lūdzam kontaktēties ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu pa tālr. +371-29188707.

Reģistrācija